Hur djup är hamnen på Härsö? Kommer man in med 2,20 djup, till brygga?