Nu finns alla senaste document utlagda på hemsidan, samt lite information om hur man tvättar båten istället för att måla..